Blog Image

Adele Leyha`s Spirituelle blogg

Mediumskap - Kanalisering - Reading - Åndekontakt - Healing - Hjelpere - Guider - Synsk kunst

På bloggen her skriver jeg om spirituelle ting som opptar meg.Har du lyst å motta nye blogg-innlegg jeg skriver på e-post? Sånn at du får siste nytt med en gang det har blitt publisert? Du kan få automatisk varsling på e-post ved å sende melding "Abonnere på nye blogg innlegg: - ja takk!" til: adele.leyha@hotmail.no

Om å hjelpe

Uncategorised Posted on Mon, November 07, 2022 21:54

Det er flott å tenne et lys for andre mennesker som har gått bort. De som har levd et liv og gått over i åndeverden.

Det er rart å tenke på at flere jeg har møtt opp gjennom årene har dødd og fortsatt følger med oss på åndelig kveldene bare fra sin åndelige dimensjon istedenfor den menneskelige dimensjons side. I mine tanker blir jeg glad når jeg fornemmer at ånder er tilstede med oss videre selv om de har dødd, de har ikke gått bort. De er her ennå. 

Og jeg tenker videre at de har har sågar også prøvd å nå oss ved flere anledninger. Dette har jeg også prøvd å inkludere på våre åndelige kvelder. Det er å samhandle i et åndelig fellesskap, tilhøre et gjeng, gjør meg stolt og godt, det er fantastisk å ha møtt alle de jeg har møtt i livet. 

Drømmer er store, håp kan bære, og kjærlighet er fint for menneskene. Og det er viktig å sende flere gode tanker ut i universet. Jeg tror det er så viktig at vi mennesker søker og forsøker å ha det bra mens vi er her på denne jord. At du forsøker å ta vare på fellesskapet, klarer å legge bort uenigheter, tilgi, gå videre i fred, sende ut kjærlighet og godhet, at du forsøker å ta vare på de gode minnene og tingene man har betydd for hverandre. Åndeverden påminner stadig om dette.

men noen ganger er det alt annetenn lett. De vet dette. Med.

mvh

Adele Leyha ©️©️Hva er forskjellen på en synsk og et medium ?

Uncategorised Posted on Sat, July 16, 2022 10:56

Klarsyn, også kalt synskhet, er evnen til å innhente opplysninger om gjenstander, personer, steder og hendelser, i fortid, nåtid eller fremtid. Den klarsynte bruker av sin egen energi.

Prekognisjon også kalt forutanelse, er når en person oppfatter informasjon om steder og hendelser på uforklarlig måter FØR det skjer. 

Mange blander sammen /forveksler Synskhet og Mediumskap som det skulle vært det samme. Dette er svært forskjellig måter å bruke sine evner på.

Mediumskap er noe helt annet enn synskhet igjen. For den som er Medium dreier det seg om å samtale med ånder. I mediumskap gir åndene energier i form av informasjoner til mediumet.

Man kan bruke synskheten/klarsynet sitt når man samtaler med ånder.

Den store forskjellen i å være synsk og være medium ligger i at man i Mediumskap har en DIALOG med åndeverden. Altså en kommunikasjon eller direkte samtale med en som er død. I rent Mediumskap får man all informasjonen ifra den åndelige verden. 

Ånder kommer sjeldent med spådommer om fremtiden. Ånder kan ha subjektive meninger riktignok som noen kan misoppfatte som fremtidsvisjoner.

Kort oppsummert om synskhet:

I synskhet leser den synske energier på ting / gjenstander/ levende / død. Men den synske har ikke dialog eller går i samtale med ånder. Et medium derimot gjør en aktiv samtale og prat med de døde… 

En veldig ofte nybegynnerfeil hos de som vil gå i lære og utvikle seg til å bli medium er at de bruker klarsynet sitt og ikke har noen form for dialog med ånden. Ofte gir de opp og syns ånden er «vanskelig» å hente informasjon ifra fordi de ikke klarer å sette igang dialogen med dem. De står fast eller på stedet hvil med å innhente informasjon fra ånden. Åndeverden er en intelligent verden, og gir heller ikke mer informasjon enn de må. Får du ikke innhentet informasjon fra dem så kanskje du ikke spurte og gikk i inn i en dialog. Det er som å møte en levende som bare ser på deg uten å si noe. Du som er medium må da gripe sjansen å starte samtalen.

De som bare er synske har ikke evnen til å være medium (evnen til å kommunisere med ånder). Men alle medium kan bruke sin synske evne om de vil.

Forskjellen i basis ligger i hvordan og hvorledes man henter inn informasjon. Synsk henter informasjonen selv som i et energi avtrykk bilde. Medium får informasjonen direkte fra åndeverden.
Lett er det uansett ikke. Og de ferskeste forvirrede under opplæring blander kanskje inn sine egne fantasi tanker i tillegg.

Jeg er opptatt av at folk skal jobbe rent enten det er sånn eller sånn. De må lære seg å håndtere en disiplin av gangen og ikke blande sammen ulike aspekter så det blir til en tjukk grøt.

Noen lurer på hva som skjer under healere sitt arbeid. Vær klar over at healing er en mye tregere svingingsmessig energi enn den som er når man bruker å kommunisere med åndeverden. De bilder som regel kommer opp da er klarsyn og må ikke forveksles med mediumskap som er direkte tale eller kommunikasjon med ånden. Lær deg å jobbe rent. Gjør en ting av gangen. De som kommer på healing forventer healing, så ikke bable inn en miks av at du ser noen i åndeverden hvis du driver på med healing. Gjør en ting av gangen.

De som kjenner meg vet at kjepphesten min er Disiplin Disiplin Disiplin. Man blir sjeldent god av å gjøre all tingen samtidig. Konsentrer deg om å lære en ting av gangen og jobb rent.

Håper det var litt oppklarende og at dere kan reflektere dere litt gjennom forskjellene.

Lykke til med hvem du ville ha gått til. For synsk med spådommer i kort eller til et medium for direkte beskjeder fra dine kjære i åndeverden eller en healer for å få bedre energi flyt i kropp&sinn. Alt til sin tid.

Ha en fornøyelig dag!

hilsen

Adele Leyha ©️
Medium & HealerAlle kan ikke utvikle seg til å bli medium…

Uncategorised Posted on Thu, March 24, 2022 15:18

Kan alle bli medium?

Nei, svaret er kort og godt nei!

Du skal ikke gå dypt inn i det åndelige mediumskapet hvis du lider av: frykt, psykoser, har sterke problemer med å håndtere virkelighet, sliter med rus avhengighet, har negative sider som overdreven sykelig sjalusi eller som overdreven misunnelighet eller har sterkt fremtredende tegn på narsissisme. Lider  du av livlig fantasi og har vanskeligheter med å skille løgner og fakta i eget liv, bør du heller være forsiktig med å gå inn i det åndelige. Du kan lure deg selv, og andre.

Det er nå en gang slik at negative mennesker evner ikke alltid å se å gjøre gode gjerninger for andre i fremtid. Men de negative vil fremdeles veldig gjerne opp og frem med super egoet sitt. De ønsker å se og utfordre om de skulle ha evner.

De som har negative hensikt med åndeverden bør være bevisst at der er forbundet en rekke farer. Man kan bli lurt av enkelte ånders oppkonstruerte drama, og seg selv. Man kan som menneske miste virkelighets oppfatningen sin helt, og forvirre seg selv ytterligere, og hvis man i utgangspunktet sliter med psykoser. Så, nei, alle mennesker bør ikke søke å bli medium. 

Åndeverden søker rene og klare kanaler, og rus påvirker og gjør kanalen således uren / uklar, og derfor mot sin hensikt og ikke noe godt. Det kan bli for mye livlig fantasi som kommer fra personen selv som ruser seg og sin livlige fantasi og utsletter det som skulle kommet fra den åndelige verden.

De som sliter med overdreven angst og frykt kan skremme seg selv opp med masse rare selvskapte tanker, som de gjerne «tror» og prøver å projisere kommer fra den åndelige verden, mens det i virkeligheten også kommer fra dem selv sine menneskelige tanker i fantasi.

Ja det er noen fallgruver som mennesker selv kan sette opp og hevde å påstå kommer fra den åndelige verden, mens det egentlig sånn sett bare er tanke oppspinn.

Sammenlign det med musikalitet. ikke alle som er tonedøve kan lære å bli musikalske, og spille etter noter. Du kan hamre løs på et piano, men det betyr ikke at du spiller rent. Ikke alle er musikalske eller egner seg til å være medium. Og således er det bare.

Mediumskap skal ha en viss kvalitet over seg. Derfor har mange iverksatt en sertifisering for å skille et visst nivå.

Skulle man ha ha masse av overnevnte problemer, bør man kanskje vurdere å oppsøke profesjonell faglig god hjelp som hos psykolog. Ikke tro at åndeverden kan løse alle problemene dine. Ikke tro at du blir smart av å jobbe med den åndelige verden. Som mennesker må vi likevel lære oss å ta personlig ansvar for de valg og handlinger vi utretter og foretar oss i livet: og vi må være klar over at de valg vi foretar oss kan påvirke oss i livene etter dette.

Spør deg selv i første omgang hvor snill er jeg med å gi kjærlighet til andre? Hvor god er jeg mot meg selv og andre? Er jeg fast i et offer rolle mønster? Burde jeg fokusere på å fri meg selv fra det tankemønster med å skylde på alle andre før jeg går inn i en hjelpemodus funksjon.

Har du mye leie og vanskelig tanker kan selvdisiplin iform av å lære seg å kontrollere sinnet og de vanskelige tankene være noe. Valget kan da være å gå inn i meditasjon som et alternativ. Men dette må på ingen måte forveklsles med mediumskap som eget fag. Meditasjon som noe helt annet enn mediumskap, kan alle drive med. Men dette er to helt ulike og forskjellige ting.
Evig sjel

Uncategorised Posted on Fri, March 18, 2022 16:59

Jeg er ikke her for å passe inn, jeg er her for å lære.

Jeg er ikke her for å begrenses, jeg er her for å vokse.

Jeg er ikke her for å dømme, jeg er her for å bidra.

Jeg er ikke her for å konkurrere, alle er min lærer.

Jeg er ikke her for å være perfekt, jeg er her for å være menneske

Jeg er meg, og det vil alltid være nok ❤️Tillit, Tro og Menneskeverd

Uncategorised Posted on Tue, November 02, 2021 06:48

Tillit.

Tro og likeverd.

Mennesker nå for tiden trenger å føle en tilhørighet til en større enhet. Folk trenger å bli sett. Folk trenger å Bli hørt. Folk føler sterkt behov til å bli forstått.

Tidsbegrensningen for å takle bekymringer og stress har vært enormt økende nå. Mennesker har stått på og gitt Mye og alt, også ramler det sammen. Mange er de som føler seg ensomme og isolerte. Som velger å gå alene nå, fordi de mangler enhets følelsen til noe større. Mange av dem strir også fælt nå.

Det er en tid for alt. Det har vært mye løsrivelse nå, fra tidligere projeksjoner. Det har vært til dels konveks vekst, det vil si lyset har strålt utover, det har ikke samlet seg, men spredt seg for alle vinder❣️ Den tiden vi er inne i nå, gjør at skillet mellom det lyse og det grå blir skarpere, det er viktigere nå enn noen gang at lyset samler seg i enhet. De grå vil også tiltrekkes mer de grå, og således samler ulike skikkelser seg i grupperinger. Det vil oppleves som trygt og godt for dem det gjelder.

Men: Noen vil således falle mellom to stoler, og ikke skjønne noe, kanskje føle og kjenne seg rådvill på at de verken kan eller vil. Det vil også være de som føler at de virkelig trenger et «energi-løft» her nå. Tid for å «energi-booste» deg med korrekt energi. Det viktigere nå enn noen gang å velge omhyggelig riktige hjerte venner. 

Venner som vil gi deg noe fra hjertet, ikke bare ha utbytte eller få goder eller gevinster for å henge sammen med deg.

Behovet for trøst å velvære vil være rikelig tilstede for mange. 

Satse på å gi deg selv riktig ernæring og mosjon sammen med sunn god norsk mat som er rett for din kropp blir viktigere her nå.

Søvn og rikkelig med hvile for ikke å tære på energien er også kjente saker for din velvære i tiden fremover nå. Satse på å gjøre hyggelige ting som gir deg rikelig energi og som bygger deg stødig opp igjen nå. Ta nå bare et skritt av gangen. 

De du følte deg vel og hadde det hyggelig ilag med før, er ikke nødvendigvis de samme lenger, eller dem de utgav seg for å være. Velg veldig omhyggelig hvem dine venner er og skal være i den kommende tiden fremover. Sørg for å ta rette valg. Og gå små skritt av gangen. Ikke gjør noe overilt. 

Fokuser på å gå små skritt i riktig retning.

Vær ærlig med deg selv og overfor omgivelsene. Ikke forsøk å være noen som du ikke er.

Ta et skritt av gangen. Kanskje du befinner deg i skyggen. Kanskje du er redd. Men gi deg selv tid og gjør deg selv flid. Alt blir en investering for veien videre framover. Og gjør nå masse ting som løfter deg gradvis fremover så du igjen kan kjenne på valget over å være lykkelig og ha det bra på tross av det gamle jeg. Det nye er på full fart fram. Kunnskapens drakt varer evig. Ikke skad deg selv unødig lenger. Det må her skje en kritisk snuoperasjon og bare den bevisste moralske vil innse at for å vinne dette nå må du være istand til å porsjonere med energiene. Og tenke: jøss, 1 dag av gangen! Vær positiv. Vær smart. Så vil det snu seg til litt bedre tider snart. Vern om deg. Vær med likesinnede. De som støtter deg, som har tro på deg.

hilsen Adele Leyha

medium & healerVi kan ikke konkurrere på lyset

Uncategorised Posted on Sat, October 02, 2021 15:41

Man kan ikke konkurrere på lyset.

Noen menneskers negative menneskelige oppførsel her nede med sjalusi og hat og grådig misunnelse og bedømming kan skade omdømme her nede og lage karmiske knuter som er vanskelig å få opp igjen senere liv. Det vil medføre stagnasjon i utviklingen for mange sjeler.

Noen her nede har tatt på seg en grådig rolle og sta vilje og behandler ikke nødvendigvis andre med respekt. De er her for å spre det negative. De bare vil ikke være i lyset. Derfor søker de å lukke døra til lyset for andre mennesker som er her nede på jorden.

Dette vil få alvorlige konsekvenser når de nå en dag dør og kommer på den andre siden.

Det er ikke sånn at man ikke blir registrert for sine handlinger og misgjerninger her på jorden. 

Man får ikke Glemme forbundet for lyset der oppe. Å konkurrere på lyset her nede vil medføre konsekvenser for sjelens vekst der oppe. Man vil ikke akkurat bli hedret med ære og blomster når man kommer «hjem» på den andre siden. Man får se mulighetene man hadde her nede. Kan hende sjelen skamfullt må bære omdømmet av valget av dårlige handlinger mot andre gjort her nede, samtidig må man være hjelper selv for disse folk, og andre som ikke følte seg elsket her nede, så man får store oppgaver å hanskes med i etterlivet, og må nok ganske tydelig gå inn i rollen for neste liv, sammen med rollebesetningen man skrev karmiske kontrakter med, hvor man kanskje må oppleve miserabelt å miste alle nære tidlig i livet nok en gang, for å lære seg å elske sin neste bedre framfor å la grådigheten overta. 

Det lønner seg aldri å stå i lyset for å forhindre andre sin fremgang og vekst. Vær ærlig. Ikke tap. Gå ikke i åndelig kamp her nede. Ei heller tramp på med andre. Ikke drukne noen med negativitet. Det går ikke an å konkurrere på lyset, hvis man gjør det her nede på jorden vil det gi konsekvenser i etterlivet og i dine andre karmiske liv.

Vi skal alle dø en gang, og vet du hva, man kan faktisk ikke konkurrere på døden heller. Hva er poenget med å være grådig å ville «begrense» åndeligheten til så mange ved å hetse dem å frata dem lyset og gleden? Hvorfor er noen slik at de på død og liv skal knuse andre med dritt prat verbalt? 

Vi kan ikke konkurrere på lyset. Men vi kan lære oss å utvise høflighet og respekt for andre mens vi er her nede. Vi kan også utvise nestekjærlighet og tilgi at vi lot andre begrense vår egen åndelige optimisme og lys og glede her nede. 

Tusen Takk for at du tok deg tid til denne livsvisdom filosofi fra guidene mine. 

Gå videre i fred. Og husk: ingen kan konkurrere på lyset. Det simpelthen går ikke. Det er feil når du kommet «hjem». Du vil først da forstå de begrensningene du valgte å sette opp for deg selv videre på veien. Du lærer nok til slutt hvordan du ikke skal bygge karma knuter. Det bare tar litt tid, og du må gis innsikter først.🙌💖


Velg med omhu. Ha fred i sjelen. Gå med kjærlighet i hjertet. 

Klem og fredstid❤️💟😇

Fra Adele Leyha

Medium & Healer Åndelige mediumkvelder i Drammen

Uncategorised Posted on Mon, August 30, 2021 09:07

Foreningen Mediumskap i Drammen har åndelige kvelder annenhver torsdag. Gå inn på hjemmesiden deres for å se mer info❤️Misforståelser Om Åndebesøk

Uncategorised Posted on Mon, August 02, 2021 10:00

Tenk deg om du var nyankommet i åndeverden. Du treffer mange av dine som du ikke har sett på lenge, og du har nok å bedrive tiden med å tapte ting å gjenoppta i etterlivet.

Samtidig er det noen på det jordiske planet som holder på å bli gal av lengsel og som er helt sprø etter deg. De klarer bare ikke slippe deg for alt i verden. Du har gitt dem din siste styrke mens du var her på jorden. Du føler deg fri til å gå videre å nå gjøre nye og mer energi givende ånde-ting i ånde-livet ditt sammen med andre hyggelige ånder du ikke har sett på lenge. Men så er der denne ene jordiske levende som holder på å drukne av sorg og lengsel etter bare å få høre nærmere fra deg. Selvsagt er du begeistret. Men samtidig glad og vill av ekstase for alt det mylderet av sjele venner som du har gjenopptatt kontakten med i etterlivet. Plutselig har du lyst å dele denne begeistringen. Der er jo tross alt noen flere i etterlivet enn deg, og noen flere sjeler har ventet og lengtet veldig på å kunne gi et lite livstegn fra seg i åndeverden. De har prøvd i årevis å nå sine slektninger i det jordiske livet for å formidle at de ikke har glemt dem. 

Ville du ikke da som nykommer unne disse muligheten til det samme som deg når du først også har anledning? Tale via et medium til de levende. Dele denne opplevelsen med flere? Dette skulle på ingen måte hemme deg eller gi deg skyldfølelse av å være sammen med dine åndevenner. Tvert imot ønsker du å uttrykke at du har det bra, og hvorfor ikke gjøre dette nettopp med felles kjente ånder av den levende i jordiske planet?

For å signalisere hvem som fortsatt er glad i denne personen etter det materielle jordiske livet?! For du er jo ikke den eneste…

Og ville du som ånd gått alene i lengsel i åndeverden fordi vedkommende som lever videre i på jorden føler seg ensom og svak og mer levende enn død og knust av sorg? Ville du ikke da lurt på hvor lenge denne skal holde på med dette mørke triste? Ville du ikke tatt med deg mange i åndeverden for at den levende skal fokusere litt annerledes? De andre åndene kan også være med for å støtte og oppmuntre. 

Ville du ikke bli trøtt og lei deg hvis du som ånd skulle bli manet til å bare være sammen med den triste og sorgtunge levende? 

Når du tenker på at du nå er fri fra kroppen til å være sammen med de i åndeverden som har gjennomgått dette før deg og som forstår deg sterkt på din side i dine følelser og på dine vegne. Ville du da gått til møte med den levende alene? Neppe! Du ville tatt med flere gjenkjennbare ånder for å muntre opp den levende.

Hvorfor er dette så vanskelig å forstå for de gjenlevende? Hvorfor vil de bare prate med denne ene ånden som de holder fast ved? Fakta er at de egentlig ikke er klare for å motta andre besøk ifra åndeverden. Og vet du; muligheten er større for at åndeverden ikke er rede eller klar til å gå i møte med den gjenlevende heller. De prioriterer de gjenlevende som åpner opp, og som er åpne for at de kan være mange venner på den andre dimensjons-siden. Så kjenn på det, men hvor klar er du egentlig? Skyld ikke på et medium hvis du selv ikke er klar for å motta flere av dine i åndeverden. Dette kan ikke være et medium sin feil, og jeg håper derved at vi har ryddet unna en misforståelse om åndeverden. Og så har vi spart tiden til deg som begrenser deg selv ved å «låse» deg til bare en ånd, for du må vente med å motta åndebesøk. Tenk, Slik fungerer universets åndelige lover.

Takk for at vi fikk opplyst deg om dette. Spar tiden, bekymringen, og pengene dine. Forvent deg ikke at åndeverden skal komme å besøke deg når du er «lukket», ånder liker å være flere ilag og prioriterer å besøke de som er mottakelig og åpen for besøk av mange. 

Adele Leyha

Medium&Healer&Synsk KunstnerHva vi gjør når noen bare går og dør?

Uncategorised Posted on Fri, March 26, 2021 08:16

Dette er en kanalisering fra guider.

Noen tilfeller er slik at mennesker bare går på verktøy som lukker igjen døra til livet. 

Som livet har for mange vanskelig oppgaver å bryne seg på, og tilforlatelig blir det synd på vedkommende menneske, som så gir opp, og som dør fordi utfordringene blir for vanskelig å møte i og med en kropp. 

Men hvordan går det etterpå, får man eller blir det lettere i møte når man kommer over i en annen verden, eller det vi så fint kaller den andre dimensjon? Blir man kvitt alle problemene fra sin scene, eller er de fortsatt der? 

Trist er det vel at det er uforløst problem. Det er kjipt å være der i åndeverden og se på muligheter man gikk helt glipp av her som menneske på moder jord. 

Dette er der flere ånder som har uttalt etter at de døde og dro av sted til åndeverden, i de dødes svare strev.

De har utropt 20 murringer over tapet og sorgen på de slektninger og venner som lever videre her på jord disk planer. Menneskene altså. Det er ikke lett å være særlig åndelig i den andre verden og se på mange av de kraotiske problemene uten å se sjansene og mulighetene, som man kanskje forspilte og ikke så, eller hadde muligheten til å nå, de de var inkarnerte mennesker her. 

Noen kaller det også forsøple et mulig mot. Id brikken med livet betyr å se etter sannsynligheter på å lette suksessfullt, til et annet utfall, man burde se på det å vinne ballen i mål her nede, som det så fint heter på fotballspråket. Om du skyter utenfor, om du taper, så kommer det alltid nye kamper, og man må se på mulighetene for å faktisk vinne å gå seirende ut av kampene. Men der er teamwork og lagspill. Man kan ikke klare spillet alene. Man er felles om å vinne målet. Man kan ikke alltid gå med nederlag, uten å ta opp dette sammen. Det er viktig å trene, bli gode sammen, og så man kan gå seirende. Hvorfor er dette så vanskelig? Hvorfor er det så at noen bare ser tapene og nederlagene og begynner å rote rundt i skuffen med døds tanker? Og det som er svart bare synker stadig dypere.

Som pårørende og venn må du da ta grep og varslet et støtteapparat og hjelpe program hvis du ser at en av dine sliter veldig mye med å la strikken gå for langt at det blir for mye svart og for mye håpløshet i mellom spillfasen hvor tapene kommer inn. Og som nærmeste venn bør du kanskje ta grep og bestille hastetime hos psykolog for å åpne opp til å få behandling til å se muligheter å slippe lyset fram igjen. Det er viktig å forstå at hjernen er satt sammen slik at det kan bli hulter til bulter, det kan skapes masse kaos, og det kan bli helt svart uten håp. 

Og det er da også viktig at man kan strekke ut en hjelpende hånd selv om det er han som responderer kanskje ikke svarer til det. Og da må man tiltre psykiatrisk krisehjelp.

Og ofte vet ikke dem som er rammet hvor alvorlig det er fått med dem. Og derfor er det viktig at noen griper inn så det ikke blir en skjebnesvanger slette som vil prege livet til de som er igjen. Det er ikke mas som gjør at man kanskje kommer inn i en skjev forestilling på den andre siden med å observere tap og nederlag, og tanken på hvordan man kunne håndtert livet annerledes. 

Jeg kan love deg at de sjelene som dette gjelder alt ønsket å komme tilbake å prøve å nå målet sitt på nytt, uten hinder og må avbryte reisen. De aller fleste ånder jeg har møtt angrer på den skjebnesvangre reisen av selvmord, og at de ikke ryddet opp i problemene mens de var her på jorden og hadde sjansen. 

For de som lever på jorden med mentale helseproblemer handler det om å ta imot hjelpen som tilbys og gå i veilednings terapi og lære seg å kontrollere tankene sine, når de prøver å manipulere mørket i deg til å dra eller søke flukt et annet sted utenfor vår jordiske verden. 

Ring mental helse hjelpe telefon 116 123 for å snakke med noen om livets utfordringer. Hvor var vi? Hvor er vi….hvor skal vi. 2021.

Uncategorised Posted on Sat, February 13, 2021 23:58

Det er viktig å tenke på alt hva som var bra og riktig med 2020. Positivitet, framfor passivitet. 

2020 brakte oss masse nytt om håp, refleksjoner, om drømmer, og ting vi ikke snakker med våre nærmeste om, men kanskje tar for gitt i hverdagen. 

2020 brakte oss nærmere, vi måtte lære oss å stå mer sammen samlet, i kollektiv energien, vise ansvar for hverandre, være mer nøye, utvise mer omsorg og kjærlighet fremfor hat, frustrasjon og sinne. Hvordan mestret vi disse innertiere? I sammen? I kollektiv feltets bevissthet? Greide vi å stå sammen samlet? Eller følte vi mer på ensomheten og at alt lå øde eller brakk og nede?

Regnet vi på andre medmenneskers sympati og medlidenhet med oss selv eller ga vi ubetinget tilbake eller følte vi oss skyldtynget? Hva førte regnskapet på det energetiske planet? Hvor mye lys og kjærlighet klarte vi å spre ut til våre medmennesker? Hvor mye frustrasjon eller sinne over håpløsheten ga vi fra oss ut? Tenk litt på dette en liten stund, når det skal gjøres et regnskap for 2020. 

Vi er glade for at vi er ferdig med 2020, sier vi, men hva lærte vi om oss selv og kollektiv feltets påvirkning av energier?

Ikke føl deg skyldbetynget. Men lær deg å sette pris på fjorårets oppturer og nedturer, og tenk i det kollektive menneskesinnet hva var lærdommen av dette som vi sammen var prisgitt å måtte lære oss å styrke oss samlet og virkelig lytte til.

Alt er ikke bare ondskap og frykt i verden. Det kan like så være mye kjærlighet. Eller fravær av kjærlighet og lys, om å stå sammen i solidaritet. Men hvor sterk er vi i troen når en krise inntreffer og rammer? 

Det er brutalt hvis man bare ser det fra det jordiske planet, og mangler eller ikke ser det intergalaktiske skjema om alle kriker og kroker i verden og det mangfold av mylder hver en sjel er ren og har en kontrakt med andre sjeler. 

Og av og til når noen sjeler går for langt, fins det eldre sjeler som tar til motmæle, som har mer visdom og større eksperiment, inngripen, fordi de forstår at nå er det nok for at det ikke skal bli fullstendig kaos der ute i kosmos med universitetet, må vi sende inn fred og hvitt flagg nå. 

For 2021 ber jeg dere sette mer pris på trivialiteter, se nøye på våre etablerte rutiner og mønstre. Vi måtte kollektivt fin omstille oss og tenke på en helt ny måte og nøye gjennom begrensede muligheter. Så hva har det lært oss?

Vi må tenke helt annerledes nå. Vi må supporte og støtte andre folke grupper på en helt ny måte. Sende de gode tanker fremfor negative tanker. Et folk kan bare forandre seg hvis man sender de snille og gode tanker. Prøv det. Send kjærlighet istedenfor å tenke at de dumme som ikke forstår. I starten kan de bli forvirret, men de trenger det. Positiviteten og skjønnheten, fremfor tankene om å gjøre de dårligere. Ese ese ese! Jeg sa ikke at det er lett, men vi skulle isllefall forsøke å prøve det, og se hvordan det går❤️Next »