Selv om mange tror meditasjon kommer fra østen, viser selve ordet at det har en lang tradisjon i vesten, i det det kommer av latin “meditatio” – som betyr “å dvele over”; “å reflektere”, “å kretse rundt” – i slekt med det latinske rot-ordet medius (midte). Dette viser at meditasjon har å gjøre med bevissthet i en eller annen form.

En definisjon:

Meditasjon er en samlebetegnelse for systematisk anvendte psykiske og kroppslige øvelser, som har til hensikt å øve opp og senere vedlikeholde evnen til å raskt oppnå (og holde på) en bestemt sinnstilstand.

Ulike typer meditasjon:

Nøyaktig hvilken sinnstilstand det siktes mot varierer litt mellom de forskjellige typene meditasjon, men typiske mål er en eller flere av følgende: avslappning (både fysisk og psykisk); løsriving fra ukontrollert tankevirksomhet og derved økt konsentrasjonsevne; større innsikt og forståelse av verden; en tankemessig og/eller følelsesmessig pause fra hverdagens mas og problemer.
Selve øvelsene som brukes for å oppnå dette, varierer også mellom meditasjonstypene, men kan blant annet omfatte: lydintonasjoner (mantra), sanseøvelser (visualisering), affirmasjoner, åndedrettsfokus, konsentrasjon, avspenning.

Terapi og helse

Det er flere vitenskapelige indisier på at meditasjon i det minste har en forebyggende, positiv helseeffekt.

http://www.alternativ.no/art/?id=575

http://www.forskning.no/Artikler/2003/februar/1044457234.56

http://www.forskning.no/Artikler/2003/august/1060694651.52

http://illvit.no/mennesket/sykdom-behandling/meditasjon-endrer-hjernen

http://www.nrk.no/programmer/tv/puls/3653696.html

http://www.adressa.no/forbruker/helse/article1278374.ece

http://www.sinnetshelse.no/artikler/meditasjon.htm

http://www.trim.no/pub/art.php?id=349

Hilsen

Adele Leyha smiley

Besøk gjerne min web.side: http://aandekommunikasjon.com

Ha en strålende fin dag!