Her kommer litt fakta om en synsk mann fra vårt gamle dagers Norge.

Bildet er fra boka om Vis-Knut, utgitt i 1876, samme året som Knut døde:

Knut Rasmussen Nordgaarden eller Vis-Knut (f. 1792 – d. 1876) kom ifra Gausdal. Som ung ble han vekket midt på natten av at englene talte til han og ba han om å forkynne Guds ord. Han hørte stadig stemmer i hodet sitt, og sa mang en gang at det måtte være en snill ånd som pratet til han. Mange dro til han for å få hjelp, dels syke og dels andre som ville ha hjelp til å finne bortkomne gjenstander, folk eller dyr som var savnet. Han kunne også påvise vannårer og beskrive land områder og hus uten å ha vært der eller kjenne til stedet på forhånd. Noen tok kontakt med han for å høre hvordan det sto til med slektningene sine i Amerika som de ikke hadde fått brev fra eller hørt noe fra på lange stunder. Knut var ikke noe særlig flink til verken å lese eller skrive selv. Og han tok aldri vederlag eller betaling for de sakene hvor han hjalp. Han var av den oppfatning at han ikke kunne ta imot betaling, at det ville være mot Guds vilje.

Knut visste på forhånd når det kom langveisfarende til han, uten at folk hadde skrevet til han på forhånd og meldt sin ankomst, og han visste også ofte hva de trengte hjelp til før de i det hele tatt hadde kommet fram til han. Og folk kom fra hele Norge, men også fra Sverige, Finland og til og med noen fra øst Russland.

Det var ikke alle syke Knut kunne hjelpe, og han sa fra hvis det ikke var noe han kunne gjøre,og han ba da også folk om å gå til legen. Der han kunne hjelpe, holdt han som regel sin hånd på det syke stedet på kroppen. Han utførte også enkel naturmedisin (urter). Han ble også dømt for kvakksalveri og måtte sitte 16 dager i fengsel og betale en bot.

Knut forutså også 3 store kriger (blant annet i Afrika) før disse kom i nyhetene her hjemme.

Fordi han var sterkt religiøs og gudfryktig, og fordi han talte Guds ord, noe som var forbeholdt prestene på den tiden, fikk han hele presteskapet i mot seg. Det var mange som var ute etter og ta han. Men allmuen gikk god for han, og også en del embetsmenn. En gang han ble tatt fordi han hadde holdt vekkelse, ble han bundet med rep og lagt på en kjelke og dratt av gårde. Plutselig ble repet løst og han ble løftet av usynlige krefter opp i lufta og plassert midt blant folkemengden som gikk bak. Dette hendte 2 ganger, og da sa den sterkeste mannen i bygda:” Jeg tror vi skal la han Knut få væra i fred”.

Det er skrevet mange bøker om Vis-Knut, blant annet har Bjørnstjerne Bjørnson skrevet et hefte som ble publisert på flere språk og i flere land, deriblant Amerika. Gausdal historielag reproduserte dette heftet i fjor i 300 eksemplarer, og med noen godbiter ekstra som: en tekst som gausdølen Paul Nygaard på nedre Kraabøl skrev om Vis-Knut mens han levde. Denne teksten ble publisert første gang i 1862. Beretningene avsluttes videre med en nekrolog skrevet av kapellanen i Vestre Gausdal.

http://www.gausdalhistorielag.no/Nyheter.aspx?Nyhets_ID=58

Skrevet av

Adele Leyha

Copyright ©

http://aandekommunikasjon.com