Levitasjon er en måte å få objekter til å sveve stabilt uten å være i noen form for fysisk kontakt med noe annet objekt. Dette kan gjøres enten ved psykokinetisk energi (telekinese) eller ved bruk av ektoplasma. Et av de mest fantastiske eksempler på levitasjon var mediumskapet til Daniel Dunglas Home (1833-1886). Mer enn 100 ganger i løpet av 1860-tallet og inn i slutten av 1870-tallet svevde han opp til taket og ofte rundt i rommet over hodene på sitterne. Ved en anledning svevde han ut vinduet i fjerde etasje og inn gjennom et annet vindu i samme etasje. I en fysisk sirkel hvor ektoplasmiske stenger er laget, kan de brukes til å flytte objekter med, for eksempel et bord.

Jeg har selv sittet i fysisk sirkel. Det kan bli veldig kaldt i rommet når man jobber med fysisk mediumskap. Den sirkelen jeg satt i klarte imidlertid ikke å få bordet til å sveve over bakken, men vi fikk det til å bevege seg bortover gulvet på 2 bein.