Når jeg skriver om noe så sært og spesielt som fysisk mediumskap, er det fordi jeg selv er meget interessert i emnet. Til forskjell fra tradisjonellt mentalt mediumskap (som er den vanligste formen for mediumskap), er fysisk mediumskap mye mer sjeldent og krevende. Forskjellen på mentalt mediumskap og fysisk mediumskap er at i mentalt mediumskap er det bare mediumet selv som kan se og høre ånden, mens innenfor fysisk mediumskap kan alle de som er tilstedeværende se og og høre ånden, det de opplever er fysisk.

Alle kan ikke bli et fysisk medium. Fysisk mediumskap krever at visse elementer er til stede i de fysiske organene i kroppen til mediumet. Enten har du disse elementene eller ikke.

For å bli et fysisk medium må du ha elementer i deg til å kunne lage det stoffet som er den grunnleggende byggesteinen i det å danne fysiske fenomener, nemlig ektoplasma. Dernest trenger du en overflod av tålmodighet. For det tredje har et fysisk medium som regel meget høy sensitivitet (økt følsomhet), så du trenger en sterk vilje til å takle livet og ting som er kastet på deg, dette vil hjelpe utrolig.

Studier i fysisk mediumskap har nylig funnet at sykdom og fysisk utmattelse har en tendens til å svekke de energier som er nødvendig for fysisk mediumskap. Det samme gjør lange perioder med overskyet vær. På den annen side bidrar god helse, sol fylte dager, og energiske sirkelmedlemmer til at mediumskapet virker mer styrkende og imponerende.

Det fysiske mediumet Marion Dampier Jeans på besøk i Oslo i august 2011.