I universell hvit tids healing er healeren en kanal og overfører energi fra healing kilden til klienten. Dette gjøres gjerne sammen med hjelpere, engler eller lysvesen. Healeren bruker ikke sin egen kraft under healingen, healeren er kun en overfører. Det betyr at healeren også får litt healing selv under healingen. Healeren samarbeider ellers med klientens guide eller hjelper under healingen. Healeren healer også sammen med hvit tids hjelpere i den andre dimensjonen. Healeren har sin en egen healing guide og hjelpere, et eget healing team.

En Hvit Tids Healer er en kanal for overføring av energien kalt Hvit Tid under healingen. Energien kommer fra kilden, gjerne kalt den Universelle Hvit Tids Kilden. Andre ord som brukes av andre om den samme kilden kan være skapelsen, opprinnelsen til alt, eller Gud.

Energien Hvit Tid er en ren og sterk kjærlighetskraft. Den er alle farger, lys og toner. Hvit Tids energien er ikke bundet av tid, den er all tid i ett, fortid – nåtid og fremtid.

Innenfor energi fins det mange måter å forklare det samme på.
Det er viktig å forstå at Universell hvit tids healing ikke er en bedre form for healing enn andre, men at denne er unik på sin måte. Andre grener innenfor healing er vel så viktige, og all energien kommer egentlig fra samme kilden, uansett hva man vil kalle det; Gud, Alltet, Dao, kilden, naturen o.l.

Vi som driver med hvit tids healing tror at selv om energifrekvensen innenfor de ulike healing typene kan variere litt, så trenger folk mangfoldet, fordi vi er forskjellige og vi liker ikke nødvendigvis de samme tingene, vi trekkes mot ulike ting. Det som i dag er ulikt, er navnet på de ulike healing retningene og deres måter å framlegge ting på.

En artig kuriositet uten sammenligning for øvrig, når det gjelder begreper eller måter å presentere ting på, er en variant innenfor det Grønlandske språket. På Grønland heter det ikke bare snø, slik som i Norge. I Grønland kan snø utdypes mye mer enn hva vi gjør i Norge. Grønlenderne har mer enn 30 ulike måter å si snø på. Altså 30 typer snø eller graderinger av snø! I Norge bruker vi stort sett bare snø, hagl eller sludd….

Så tilbake til energi og healing, vi har muligens en tendens til å presentere detaljer på vårt eget “språk” innenfor de ulike healingformene. Noe vi healere kan være enige om er at healeren ikke skal gi av sin egen kraft, men kun være en kanal for overføring av healing energien, som igjen kommer fra kilden.

Har du synspunkter, eller andre meninger, så send meg gjerne en mail. Ønsker deg forøvrig en vakker dag!

med vennlig hilsen

Adele Leyhasmiley