Blog Image

Adele Leyha`s Spirituelle blogg

Mediumskap - Kanalisering - Reading - Åndekontakt - Healing - Hjelpere - Guider - Synsk kunst

På bloggen her skriver jeg om spirituelle ting som opptar meg.Har du lyst å motta nye blogg-innlegg jeg skriver på e-post? Sånn at du får siste nytt med en gang det har blitt publisert? Du kan få automatisk varsling på e-post ved å sende melding "Abonnere på nye blogg innlegg: - ja takk!" til: adele.leyha@hotmail.no

Hva er Mediumskap / Kanalisering?

Kanalisering Posted on Wed, January 04, 2012 15:45:24

Mediumskap innebærer et samarbeid mellom en person (medium eller kanal) og en ånd (ånde kommunikator eller operatør).

To typer fenomener kan oppstå gjennom mediumskap:

· Kommunikasjon

· Manipulering av energier og energisystemer.

En ånd som bruker et medium for kommunikasjon, enten verbalt eller visuelt, er kjent som en ånde kommunikator. En ånd som bruker et medium i den hensikt å jobbe med og / eller manipulere energier eller energi systemer kalles en ånde operatør. Dette skillet er veldig generelt, og det bemerkes at en ånde operatør kan, og ofte ikke kommuniserer.

Dermed kan mediumskap skilles som to grunnleggende typer:

· Mentalt Mediumskap

· Fysisk Mediumskap

Mentalt mediumskap er den vanligste formen for mediumskap. Den innebærer å koble seg til (linke) informasjon fra ånde kommunikatoren, gjennom varierte aspekter av tanke overføring eller telepati. Mentalt mediumskap foregår innenfor bevisstheten av mediet. Resultatene uttrykkes verbalt og må passere gjennom mediet munn. Videre er det mediumets funksjon å videreformidle informasjonen, med minimum personlig innflytelse og fordommer, til mottakeren av meldingen, også kjent som sitter. Mediumet mottar informasjonen fra åndekommunikatoren under ulike tilstander av kontroll.

Fysisk mediumskap innebærer manipulasjon og transformasjon av fysiske systemer og energier. I dette tilfellet er det en ånde operatør som forårsaker at noe skal skje på det fysiske jordplanet. Hva det er som faktisk skjer varierer med type fysisk mediumskap involvert, men resultatene kan bli sett og hørt av andre tilstedeværende mennesker.

Vil du vite mer om mediumskap og kanalisering?
Er du interessert i å utvikle din egen evne som medium?
Er du interessert i å delta i en sirkel for utvikling?

hilsen Adele Leyha

Medium & Healer

http://aandekommunikasjon.comMentalt mediumskap

Mentalt mediumskap Posted on Wed, January 04, 2012 15:38:28

Mentalt mediumskap er den mest vanligste formen for mediumskap, og deles opp i to kategorier, persepsjon og kontroll.

PERSEPSJON

Ved persepsjon (= sanseoppfatning) arbeider ånden gjennom mediumets sinn, telepatisk. Det innebærer å knytte seg til informasjon fra ånden, gjennom varierte aspekter av tanke overføring eller mental telepati, uten å bruke de fysiske sansene. Mediumet kan likevel uten å bruke de fysiske sansene ”se”, ”høre”, ”lukte”, ”smake”, ”føle” eller bare ”vite” informasjon om ånden. All kommunikasjon med ånden finner sted innenfor mediumets bevissthet, og er formidling av informasjon via tanker. Ånden arbeider gjennom mediumets sinn, gjennom telepati, og mediumet gjenforteller den informasjonen han / hun ser, hører eller føler, med minimum personlig innflytelse og fordommer, til mottakeren av meldingen, også kjent som sitter. Mediumet mottar altså all informasjonen innenfor bevisstheten sin. Resultatene uttrykkes verbalt og må passere gjennom mediumets munn.

KONTROLL

Ved kontroll går mediumet i transe som gjør det mulig for ånden å tale gjennom mediumet eller utføre automatisk skrift. Vi skiller mellom lett form for transe – hvor mediet er bevisst det som skjer – eller dypere former for transe – hvor mediumet er ubevisst det som skjer, og derfor ikke kan huske noe av hendelsen i etterkant. Det tar lang tid å utvikle dyp transe.

hilsen

Adele Leyha

Medium & Healer

Besøk gjerne min web-side på nettet:

http://aandekommunikasjon.comMentalt mediumskap: Klarfølelse

Mentalt mediumskap Posted on Wed, January 04, 2012 15:34:07

Klarfølelse sies å være den mest vanlige formen mentalt mediumskap. Klarfølelse er evnen til å oppfatte fysiske attributter av en ånds tilstedeværelse.

Mediumet kan føle nærværet av en ånd gjennom en berøring, en lukt, temperatur endring, eller en svak bris.

Noen medium sier at de kan føle helseplager/smerter ånden hadde mens den var i live.

Det er heller ikke uvanlig at man kan få en følelse av å ”bli” ånden man kommuniserer med.

Man kan for eksempel føle at ansiktet forandrer seg, føle at kroppen blir større eller mindre.

Noen medium kan føle åndens personlighet og sinnsstemning.

hilsen

Adele Leyha

Medium & Healer

Besøk gjerne min web-side på nett:

http://aandekommunikasjon.comMentalt mediumskap: Klarhørsel

Mentalt mediumskap Posted on Wed, January 04, 2012 15:31:54

Klarhørsel (oppfattelse som ikke er hørbar).

Klar hørsel er omtalt som evnen til å høre åndestemmer som ikke er hørbar for andre mennesker. I noen tilfeller sier medium at de hører åndestemmer som om en person som satt ved siden av dem. Andre hevder de hører åndestemmer i hodet / sinnet som mer av en tanke. I begge tilfeller er stemmene hørbar for andre, selv om de sitter i umiddelbar nærhet til mediumet. Mediumet kan også høre musikk eller sang eller andre lyder.

Et medium under utvikling kjenner ikke alltid til når han/hun vekker sin innretning av klarhørsel. De forventer å høre en hørbar høy røst. Noen ganger vil dette skje, andre ganger vil det være musikalske og eller andre inntrykk. Et navn eller et ord, vil fortsette å komme til hjernen, eller musikk som symbol for en bestemt anledning, for eksempel bryllupsmarsjen. Medium som stadig blir mer sensitive vil ha en distinkt følelse som kommer inn i bevisstheten. Mediumet vil kunne utvikle dømmekraften mellom minner og åndelige meldinger.

Medium må lære å utforske denne gaven mer fullstendig. Hvis du mottar et navn som Ole, spør om Ole. Starte en dialog med åndekommunikatoren. Finn ut så mye informasjon som du kan for å bevise identiteten av ånden. Medium under utvikling bør være klar over holdningen sin når klarhørsel ”flyter”, og prøve å gjenskape denne holdningen for å perfeksjonere seg.

hilsen Adele Leyha

Medium & Healer

Besøk gjerne min web-side på nettet:

http://aandekommunikasjon.comMentalt mediumskap: Klarsmak

Mentalt mediumskap Posted on Wed, January 04, 2012 15:29:02

Klarsmak er oppfattelse av smak uten å putte fysisk substans i munnen.

Dette er også en måte en ånd kan kommunisere på til et medium på, men den er vel kanskje ikke den sanseoppfatningen som brukes mest hos et medium. Men det går an å trene opp denne sanseoppfatningen mer. Som medium kan du be om å få kjenne smaken av favoritt middag eller mat som åndekommunikatoren hadde når den levde.

Man kan øve på å fornemme om ting smaker salt, surt, søtt eller bittert.Mentalt mediumskap: Klarlukt

Mentalt mediumskap Posted on Wed, January 04, 2012 15:18:14

Klarlukt (oppfattelse av lukt utover den fysiske aroma).

Et medium kan kjenne lukt uten at det er fysisk lukt tilstede i rommet. Ånden informerer mediumet telepatisk ved å gi denne oppfatninger om lukten av energi, som for eksempel: lukten av et fjøs, lukten av en våt hund, lukt av tobakksrøyk, duft av roser, duft av liljekonvall eller andre blomster, lukt av epler, lukt av lakris, lukt av kjøttkaker eller annen favoritt mat, lukt av whitespirit og andre kjemikalier, lukt av metall eller tre, parfymelukt, også videre.

hilsen Adele Leyha

Medium & Healer

Besøk gjerne min web-side på internet:

hhtp://aandekommunikasjon.com