Ofte misforstås transemediumskap eller kanalisering. Dessverre har enkelte medium kalt seg “transe”-kanaler uten å ha arbeidet i en ekte transetilstand, hvilket har medført mye forvirring for mange mennesker når det gjelder å forstå hva ekte transe virkelig er.

Når en ånd kommuniserer (linker) via et medium, utøver ånden ulike grader av kontroll, i større eller mindre grad overskygges bevisstheten til mediumet. Graden varierer, avhengig av intensjonen og betingelsene for kommunikasjon, samt evnen mediumet har til å låne bort seg selv til å bli overskygget eller kontrollert.

I transetilstand taler åndekommunikatoren direkte gjennom bevisstheten til mediumet – i stedet for at mediumet forteller om hva som blir mentalt gitt til ham eller henne. Videre skiller stemmen, lyden, dialekten, og generell språkbruk seg fra normal bruk som mediumet har.

Det er mange faktorer som indikerer ekte transekontroll, og parapsykologer har brukt ulike tester for å avgjøre om det er transekontroll, og i så fall i hvilken grad.

Ekte transe er en sterk deling av mentale og fysiske energier og bevissthet mellom medium og åndekommunikator. Det er generelt – men ikke alltid – påvist følgende innenfor mediumet:

– En bremse av hjertefrekvensen.

– En langsom, dyp og jevn pustemønster.

– Ingen raske øyebevegelser, eller REM.

– En senking av kroppstemperaturen.

– En sterkt redusert reaksjon på berøring og smerte.

– Ulike grader av bevisstløshet.

Et medium mottar altså informasjon fra åndekommunikatoren under ulike tilstander av kontroll. Transe anses som den sterkeste graden av kontroll. Men selv her er det ulike grader av transekontroll: fra lett transe til svært dyp transe. Dyp transe brukes hovedsakelig i fysisk mediumskap.

Så litt om graden av kontroll. Hva betyr det å bli kontrollert av en ånd?

Først av alt, betyr det ikke at mediumet er, på noen måte, er besatt av en ånd personlighet.

Det betyr heller ikke at mediumet forlater sin kropp og at ånden går inn og overtar der.

Medium kontroll innebærer en deling av mentale og fysiske energier mellom medium og ånde kommunikator eller operatør. Kontroll innebærer en telepatisk kontakt mellom de to. Hvor sterkt blanding av energier bestemmer graden av kontroll. Kontroll kan variere fra inspirerte tenkte og bevisst kontroll, til lett transe, til dyp transe, til svært dyp transe. Det avhenger alt av de mentale og fysiske energiene tilgjengelig for ånde kommunikator eller operatør.

Under følger et bilde av det kjente transemediumet Edgar Cayce (1877-1945), også kalt ”den sovende profet”. I dyp transe ga han råd om helse, stilte diagnoser på sykdommer, sa noe om varigheten og prognoser for helbredelse, samt foreskrev detaljerte kurer for behandling som virket.

Fra dyp transe forutsa også Edgar Cayce et imponerende antall verdensbegivenheter.

Vil du vite mer om mediumskap og kanalisering?

Hilsen Adele Leyha

Medium & Healer

Besøk gjerne min nettside

http://aandekommunikasjon.com