Tillit.

Tro og likeverd.

Mennesker nå for tiden trenger å føle en tilhørighet til en større enhet. Folk trenger å bli sett. Folk trenger å Bli hørt. Folk føler sterkt behov til å bli forstått.

Tidsbegrensningen for å takle bekymringer og stress har vært enormt økende nå. Mennesker har stått på og gitt Mye og alt, også ramler det sammen. Mange er de som føler seg ensomme og isolerte. Som velger å gå alene nå, fordi de mangler enhets følelsen til noe større. Mange av dem strir også fælt nå.

Det er en tid for alt. Det har vært mye løsrivelse nå, fra tidligere projeksjoner. Det har vært til dels konveks vekst, det vil si lyset har strålt utover, det har ikke samlet seg, men spredt seg for alle vinder❣️ Den tiden vi er inne i nå, gjør at skillet mellom det lyse og det grå blir skarpere, det er viktigere nå enn noen gang at lyset samler seg i enhet. De grå vil også tiltrekkes mer de grå, og således samler ulike skikkelser seg i grupperinger. Det vil oppleves som trygt og godt for dem det gjelder.

Men: Noen vil således falle mellom to stoler, og ikke skjønne noe, kanskje føle og kjenne seg rådvill på at de verken kan eller vil. Det vil også være de som føler at de virkelig trenger et «energi-løft» her nå. Tid for å «energi-booste» deg med korrekt energi. Det viktigere nå enn noen gang å velge omhyggelig riktige hjerte venner. 

Venner som vil gi deg noe fra hjertet, ikke bare ha utbytte eller få goder eller gevinster for å henge sammen med deg.

Behovet for trøst å velvære vil være rikelig tilstede for mange. 

Satse på å gi deg selv riktig ernæring og mosjon sammen med sunn god norsk mat som er rett for din kropp blir viktigere her nå.

Søvn og rikkelig med hvile for ikke å tære på energien er også kjente saker for din velvære i tiden fremover nå. Satse på å gjøre hyggelige ting som gir deg rikelig energi og som bygger deg stødig opp igjen nå. Ta nå bare et skritt av gangen. 

De du følte deg vel og hadde det hyggelig ilag med før, er ikke nødvendigvis de samme lenger, eller dem de utgav seg for å være. Velg veldig omhyggelig hvem dine venner er og skal være i den kommende tiden fremover. Sørg for å ta rette valg. Og gå små skritt av gangen. Ikke gjør noe overilt. 

Fokuser på å gå små skritt i riktig retning.

Vær ærlig med deg selv og overfor omgivelsene. Ikke forsøk å være noen som du ikke er.

Ta et skritt av gangen. Kanskje du befinner deg i skyggen. Kanskje du er redd. Men gi deg selv tid og gjør deg selv flid. Alt blir en investering for veien videre framover. Og gjør nå masse ting som løfter deg gradvis fremover så du igjen kan kjenne på valget over å være lykkelig og ha det bra på tross av det gamle jeg. Det nye er på full fart fram. Kunnskapens drakt varer evig. Ikke skad deg selv unødig lenger. Det må her skje en kritisk snuoperasjon og bare den bevisste moralske vil innse at for å vinne dette nå må du være istand til å porsjonere med energiene. Og tenke: jøss, 1 dag av gangen! Vær positiv. Vær smart. Så vil det snu seg til litt bedre tider snart. Vern om deg. Vær med likesinnede. De som støtter deg, som har tro på deg.

hilsen Adele Leyha

medium & healer