Kan alle bli medium?

Nei, svaret er kort og godt nei!

Du skal ikke gå dypt inn i det åndelige mediumskapet hvis du lider av: frykt, psykoser, har sterke problemer med å håndtere virkelighet, sliter med rus avhengighet, har negative sider som overdreven sykelig sjalusi eller som overdreven misunnelighet eller har sterkt fremtredende tegn på narsissisme. Lider  du av livlig fantasi og har vanskeligheter med å skille løgner og fakta i eget liv, bør du heller være forsiktig med å gå inn i det åndelige. Du kan lure deg selv, og andre.

Det er nå en gang slik at negative mennesker evner ikke alltid å se å gjøre gode gjerninger for andre i fremtid. Men de negative vil fremdeles veldig gjerne opp og frem med super egoet sitt. De ønsker å se og utfordre om de skulle ha evner.

De som har negative hensikt med åndeverden bør være bevisst at der er forbundet en rekke farer. Man kan bli lurt av enkelte ånders oppkonstruerte drama, og seg selv. Man kan som menneske miste virkelighets oppfatningen sin helt, og forvirre seg selv ytterligere, og hvis man i utgangspunktet sliter med psykoser. Så, nei, alle mennesker bør ikke søke å bli medium. 

Åndeverden søker rene og klare kanaler, og rus påvirker og gjør kanalen således uren / uklar, og derfor mot sin hensikt og ikke noe godt. Det kan bli for mye livlig fantasi som kommer fra personen selv som ruser seg og sin livlige fantasi og utsletter det som skulle kommet fra den åndelige verden.

De som sliter med overdreven angst og frykt kan skremme seg selv opp med masse rare selvskapte tanker, som de gjerne «tror» og prøver å projisere kommer fra den åndelige verden, mens det i virkeligheten også kommer fra dem selv sine menneskelige tanker i fantasi.

Ja det er noen fallgruver som mennesker selv kan sette opp og hevde å påstå kommer fra den åndelige verden, mens det egentlig sånn sett bare er tanke oppspinn.

Sammenlign det med musikalitet. ikke alle som er tonedøve kan lære å bli musikalske, og spille etter noter. Du kan hamre løs på et piano, men det betyr ikke at du spiller rent. Ikke alle er musikalske eller egner seg til å være medium. Og således er det bare.

Mediumskap skal ha en viss kvalitet over seg. Derfor har mange iverksatt en sertifisering for å skille et visst nivå.

Skulle man ha ha masse av overnevnte problemer, bør man kanskje vurdere å oppsøke profesjonell faglig god hjelp som hos psykolog. Ikke tro at åndeverden kan løse alle problemene dine. Ikke tro at du blir smart av å jobbe med den åndelige verden. Som mennesker må vi likevel lære oss å ta personlig ansvar for de valg og handlinger vi utretter og foretar oss i livet: og vi må være klar over at de valg vi foretar oss kan påvirke oss i livene etter dette.

Spør deg selv i første omgang hvor snill er jeg med å gi kjærlighet til andre? Hvor god er jeg mot meg selv og andre? Er jeg fast i et offer rolle mønster? Burde jeg fokusere på å fri meg selv fra det tankemønster med å skylde på alle andre før jeg går inn i en hjelpemodus funksjon.

Har du mye leie og vanskelig tanker kan selvdisiplin iform av å lære seg å kontrollere sinnet og de vanskelige tankene være noe. Valget kan da være å gå inn i meditasjon som et alternativ. Men dette må på ingen måte forveklsles med mediumskap som eget fag. Meditasjon som noe helt annet enn mediumskap, kan alle drive med. Men dette er to helt ulike og forskjellige ting.