Klarsyn, også kalt synskhet, er evnen til å innhente opplysninger om gjenstander, personer, steder og hendelser, i fortid, nåtid eller fremtid. Den klarsynte bruker av sin egen energi.

Prekognisjon også kalt forutanelse, er når en person oppfatter informasjon om steder og hendelser på uforklarlig måter FØR det skjer. 

Mange blander sammen /forveksler Synskhet og Mediumskap som det skulle vært det samme. Dette er svært forskjellig måter å bruke sine evner på.

Mediumskap er noe helt annet enn synskhet igjen. For den som er Medium dreier det seg om å samtale med ånder. I mediumskap gir åndene energier i form av informasjoner til mediumet.

Man kan bruke synskheten/klarsynet sitt når man samtaler med ånder.

Den store forskjellen i å være synsk og være medium ligger i at man i Mediumskap har en DIALOG med åndeverden. Altså en kommunikasjon eller direkte samtale med en som er død. I rent Mediumskap får man all informasjonen ifra den åndelige verden. 

Ånder kommer sjeldent med spådommer om fremtiden. Ånder kan ha subjektive meninger riktignok som noen kan misoppfatte som fremtidsvisjoner.

Kort oppsummert om synskhet:

I synskhet leser den synske energier på ting / gjenstander/ levende / død. Men den synske har ikke dialog eller går i samtale med ånder. Et medium derimot gjør en aktiv samtale og prat med de døde… 

En veldig ofte nybegynnerfeil hos de som vil gå i lære og utvikle seg til å bli medium er at de bruker klarsynet sitt og ikke har noen form for dialog med ånden. Ofte gir de opp og syns ånden er «vanskelig» å hente informasjon ifra fordi de ikke klarer å sette igang dialogen med dem. De står fast eller på stedet hvil med å innhente informasjon fra ånden. Åndeverden er en intelligent verden, og gir heller ikke mer informasjon enn de må. Får du ikke innhentet informasjon fra dem så kanskje du ikke spurte og gikk i inn i en dialog. Det er som å møte en levende som bare ser på deg uten å si noe. Du som er medium må da gripe sjansen å starte samtalen.

De som bare er synske har ikke evnen til å være medium (evnen til å kommunisere med ånder). Men alle medium kan bruke sin synske evne om de vil.

Forskjellen i basis ligger i hvordan og hvorledes man henter inn informasjon. Synsk henter informasjonen selv som i et energi avtrykk bilde. Medium får informasjonen direkte fra åndeverden.
Lett er det uansett ikke. Og de ferskeste forvirrede under opplæring blander kanskje inn sine egne fantasi tanker i tillegg.

Jeg er opptatt av at folk skal jobbe rent enten det er sånn eller sånn. De må lære seg å håndtere en disiplin av gangen og ikke blande sammen ulike aspekter så det blir til en tjukk grøt.

Noen lurer på hva som skjer under healere sitt arbeid. Vær klar over at healing er en mye tregere svingingsmessig energi enn den som er når man bruker å kommunisere med åndeverden. De bilder som regel kommer opp da er klarsyn og må ikke forveksles med mediumskap som er direkte tale eller kommunikasjon med ånden. Lær deg å jobbe rent. Gjør en ting av gangen. De som kommer på healing forventer healing, så ikke bable inn en miks av at du ser noen i åndeverden hvis du driver på med healing. Gjør en ting av gangen.

De som kjenner meg vet at kjepphesten min er Disiplin Disiplin Disiplin. Man blir sjeldent god av å gjøre all tingen samtidig. Konsentrer deg om å lære en ting av gangen og jobb rent.

Håper det var litt oppklarende og at dere kan reflektere dere litt gjennom forskjellene.

Lykke til med hvem du ville ha gått til. For synsk med spådommer i kort eller til et medium for direkte beskjeder fra dine kjære i åndeverden eller en healer for å få bedre energi flyt i kropp&sinn. Alt til sin tid.

Ha en fornøyelig dag!

hilsen

Adele Leyha ©️
Medium & Healer