Skrevet av: Adele Leyha©️
Copyright: Adele Leyha©️

Først må sies at det er krevende å bli et virkelig godt medium, det går med mange år til studium og fordypning. Man blir vel aldri helt ferdig utlært, selv jeg som lærer erfarer stadig nye ting ifra åndeverden den dag idag, fordi jeg stadig ønsker å perfeksjonere meg mer.

Det å trene seg opp til å bli medium kan sammenlignes med å lære seg å snakke et helt nytt og fremmed språk man aldri har hørt tale om før… For å snakke dette nye språket flytende og helt rent, herunder grammatisk perfekt, det å sikre seg at uttalen ikke blir gebrokkent, at du blir forstått, og det å høres at det flyter like fint som en innfødt, er naturlig nok svært ulike nivåer, som må bygges opp gradvis, og selvsagt vil det naturligvis gå med mange år for at det skal bli super bra. Og den som virkelig vil, og har tid og lyst til å dedikere seg nok i arbeid for åndeverden, vil kunne klare å komme seg opp på et godt akseptabelt nivå, som er bedre enn de fleste nybegynnere, og hvor vi begynner å se mer kvalitet i mediumskapet.

For; de aller fleste folk klarer fort i starten å plukke opp enkle ord og utrykk, eller det jeg kaller for «turist sleng», som er enkle gebrokne ord som gjør at man kan klare seg i utlandet, enten det er i restaurant eller i butikk, så kan man peke gestikulere og si enkle ord som gjør at man på sitt enkle lille vis blir litt forstått, men på dette nybegynner nivået å føre en lengre samtale på bare flyten av turist ord, sier seg selv, det begrenser seg, stopper opp, fordi ordforrådet her er svært så begrenset.
Dette er et så altfor tidlig stadium. Så det er mest å hygge seg, gjøre de helt enkle ting, og glede seg over den enkelte seier, på å bli forstått. For å bygge opp et godt ordforråd vil ta noe mer tid. Jeg tror de fleste som skal lære et nytt språk vil forstå og akseptere dette. Jeg får likevel ofte spørsmålet; hvor fort vil det ta meg å utvikle meg til å bli et medium?

Noen ønsker også at det skal finnes en oppskrift eller fasit på det å bli medium. Men tenk: så enkelt er det altså ikke! Hjelper-teamet ditt skal sammen med deg lære å bygge opp og utvikle deg i et helt nytt språk som bare er for dere sammen som team. Det er deres språk studie reise, enkelt og greit. Men noen basis regler unner jeg dere å kjenne likevel.

I starten vil det være enkelt, hjelperne dine ønsker at du skal få det til, og vil således gi deg de veldig enkleste former i Mediumskap, for at dere skal synes det skal være gøy og morsomt å utvikle dere i sammen. Ikke avansert, men på et veldig lett nivå. Omtrent som et «turist språk», morro når du blir forstått, du blir gla og får lyst til å prøve deg videre, lære mer…. Omtrent slik funker basisen for alle. Så kommer hindringene eller alt dette nye som dere skal erfare sammen. Når dere har jobbet og ikke skjønner hvorfor det så ikke ble forstått av andre… Tingene du ikke forstår når det er på et oversanselige nivå Når du går hjem og føler at «jeg mestrer bare ikke dette»: eller «jeg får det ikke til!» Jeg gir opp!-følelsen som neste nivå. Fordi du er født «flink-pinke» eller «flink-gutt» syndromet. Og vil at alt skal være perfekt fra første stund. Alt dette er så klassisk. Og det å studere da på egenhånd medfører at de fleste faktisk gir dette opp eller legger det på hylla veldig lenge. Man begynner vel egentlig å tvile litt på seg selv, og tenker at det her er ikke greia for meg. Mange spør også hvor lenge må det være sånn? Og gir seg over for at det skal være så komplekst og vanskelig. Men behøver det her å egentlig være realt komplekst?

For en veldig erfaren lærer i Mediumskap som meg selv er det enkelt å få taki hva åndeverden forsøker å lære bort. Fordi jeg ser og undersøker med åndeverden hva de nå faktisk prøver å lære bort til deg som uerfaren. Det som du som nybegynner ikke forstår helt selv, kan jeg hjelpe dere med. Jeg er da din åndelige mentor og coach, og forklarer deg det som du ikke forstår åndeverden gjør, enten fordi du ikke spurte dem eller fordi du ikke forsto hva de la opp til…. Jeg er der for å gi deg verktøyene, veiledningen og forklaringen på hvordan du kan komme videre, istedenfor å stå på stedet hvil. Noen ganger syns de at du er treg til å lære, men de gir ikke opp så lett som deg.

Når du har en lærer og mentor som meg, har du et erfarent medium som kan rettlede deg å forklare deg når det er nye nivå av opplysthet som åndeverden forsøker å komme igjennom med til deg. Jeg kan forklare deg å gi deg nøkler eller verktøy til hvordan du og dine hjelpere i team kan nå videre til neste nye innsikt. Men det er likevel «Learning by doing», og erfaringen må forbli din. Du må jobbe dere igjennom det, men med støtte oppmuntring og veiledning fra meg.

Ja, på mine kurs vil jeg jobbe for at du skal kjenne deg trygg på åndeverden, at du skal lære deg å stole på åndeverden, at du skal finne en ro når du skal jobbe sammen med ditt team.

Jeg vil jobbe med å gi deg innsikter ut ifra det nivået du nå faktisk befinner deg på. Hvor langt du kommer er basert på egen frivillig innsats ilag med ditt hjelper team, og hvor seriøst du faktisk tar dem i åndeverden. Er du en av dem som lett gir opp kommer du antageligvis ikke til å nå så veldig langt innen Mediumskap. Har du derimot god porsjon tålmodighet, og gjør dette ut fra ditt eget hjerte og lysten til å hjelpe andre, kan du komme til å nå langt. Men det er selvsagt opp til deg og ditt team, hva dere legger ned av egen-innsats og trening, ydmykhet og takksomhet, respekt for andre menneskers erfaringer, samt ønsket for å gi og jobbe ilag med andre i et åndelig fellesskap. Har du disse egenskapene har du også de evnene som må til for å kunne nå langt.

Hilsen ©️Adele Leyha

Http://aandekommunikasjon.com