Skrevet av: Adele Leyha©️
Copyright: Adele Leyha©️

Hvor lang tid etter at en har entret åndeverden vil det ta før et medium får kontakt? Det er ikke noen endelig fasit i dette. Men jeg benevner tema, fordi det er så mange som har det så tøft rundt omstillingen etter at de har mistet en i sin kjære nærmeste familie.

Og i det å takle påkjenningen så vil man gjerne ha et lite livstegn om at den man mistet ikke bare forsvant, men fortsatt er i det som noen kaller «andre siden».
Selv kaller jeg det for å være i åndeverden. Men uansett hva det er vi kaller det, så er det ikke noen separert dimensjon, den er ganske parallell, og høyst levende, bare i fragmenter av helt andre energier enn de fysiske legemer som vi er vant til å ta på.

Indianerne har snakket med sine «vise» forfedres ånder i mang en tid. En virkelig gammel skikk, hvor man har sett på de som høyst levende, hvor man har henvendt seg til åndene for å få råd i det daglige man lurer på eller gjør. Blir det regn? Skal vi flytte dyra på nytt beite? Kall det oppsøkende hjelp for å hjelpe både folk og dyr, i det å motta bekreftelser. Men det er litt forskjell på å be om råd og gode ting for mange, og det å kun be om bekreftelser til seg selv, men det skal vi prate mer om en annen gang.

Det primære her hvor fort går det egentlig å få kontakt med en avdød? Må jeg vente lenge? Svaret er nei egentlig ikke må du nødvendigvis vente veldig lenge. Men noen ganger i det sjelen har dødd har den kanskje fått et kraftig sjokk i forbindelse med sin overgang, og da blir det en langsom oppvåkning på den andre siden, litt som å komme forsiktig ut av en dvale, kall det gjerne vinterdvale om du vil, sånn som bjørnen har i hiet sitt.

Saken er da at sjelen trenger sin hvil, og ånder som alt er der vil sørge for å passe på at sjelen får mye ro og hvile og healing. De blir passet godt på, så ikke engst deg unødig hvorvidt de har det bra. Ja det fins sykepleiere og omsorgspersoner som frivillig og gladelig gjerne hjelper i den forbindelse at disse sjeler kommer over.

Jeg har så mange eksempler på hvor ulik tid dette med å gjenoppta kontakten med åndeverden kan ta. Men den som venter på noe godt…venter ikke forgjeves, en vakker dag er ånden klar og tilstede der og forsøker å nå deg gjennom sitt nye talerør, mediumet.

Det tar sjeldent mer enn et år, men jeg synes å ha hørt for en dame som selv var medium at det tok 7 år før hennes mor først kom på besøk, men det er noe veldig uvanlig sent, synes iallefall jeg. I det tilfellet sa mora i åndeverden at hun mente at mediumet ikke trengte besøk før da, for de hadde begge nok å bedrive på hver sin kant. Så dette er unntaket.

Min erfaring er at det gikk i underkant av et år på det lengste, og kun en time på det korteste. Uansett tid så går det seg til.

Så ikke fortvil, og ikke vær redd og bekymret. Er du rådvill kontakt et medium og spør hvem andre i åndeverden som evt kan formidle en beskjed om vedkommende. Det er utrolig hva de følger med og har rede og full oversikt over. Så noen nyheter om dem får du uansett lover jeg.

©️Adele Leyha

Http://aandekommunikasjon.com