Skrevet av: Adele Leyha©️
Copyright: Adele Leyha©️

Jeg har denne gamle boken fra slutten av attenhundretallet, som heter: «Vender den døde tilbage? En samling af erfaringer i spiritismen af en prest i den engelske statskirke.»

«O hvem der dog kunde blive berørt af en usynlig haand». Tennyson.

Oversat af Leonhard. Utgitt på forfatterens eget forlag. En bok som er mer enn hundre år gammel! Fantstisk !

Boken er uoppskåret, og gammel. Jeg klarer ikke å finne den i noe bibliotek her til lands. Den mangler eksakt årstall. To har hevdet på nett at den er utgitt av Bernt Torstenson, men hvorfor skulle Bernt Torstenson kalle seg selv for Leonhard?!

Innholdet handler om: – Åndebankning – Åndeskriving – Åndestemmer – Åndeskikkelser.

Hmm…Hvorfor er jeg i det hele tatt er interessert i Bernt Torstensson???

Jo det skal jeg fortelle deg. Han kom på besøk fra åndeverden, igjennom en transesirkel i Drammen i 2005 og han presenterte seg med fullt navn. Ingen hadde hørt om denne mannen den gangen i sirkelen. Han sa at: «en av dere i sirkelen kommer til å finne ut mer om meg.» Siden jeg er veldig historie interessert så gikk det ikke veldig lang tid før jeg fattet interesse og klarte å finne tak i informasjon om han…. Jeg kan vel si at Bernt Torstensson med sitt engasjement i vidstrakte land brakte store deler av spiritismen til Norge i form av at han oversatte utenlandske bøker til norsk og skrev og talte masse kloke ord om spiritismen til forsamlinger i form av foredrag og lengre innlegg. Og jeg har vært så heldig, det vil si, det har lyktes meg etter jeg stiftet bekjentskapet med Bernt Torstensson via åndeverden på den kvelden i 2005… så har jeg vært så heldig å få fatt i flere av hans bøker som han oversatte til norsk for mer enn hundre år siden, deriblant denne ene, som jeg nevner innledningsvis.

Hvor jeg vil hen med dette? – det vites bare at jeg selv skal skrive bøker, om det gamle historiske så det ikke går tapt, sammen med åndeverden, og imellomtiden dukker de vidunderligste gamle bøker fra et nesten tapt historisk århundre opp, og jeg koser meg veldig, over at mine bøker nå er kommet «hjem» til meg. Så får jeg jo hjelp ifra en åndeverden til å skaffe meg disse bøkene. Og sånn er det bare.

©️Adele Leyha

Http://aandekommunikasjon.com