Det tar år å utvikle seg til et godt medium. Jeg har ikke tall på alle de som kontakter meg for å få vite hvordan de skal gjøre dette her hjemme. De som ikke vil bestille time hos et medium, men gjøre dette på egen hånd. Til dem vil jeg si at det er raskere og tryggere og billigere og mer effektivt å overlate saken med kommunikasjon til et medium som KAN, framfor å skulle ta saken i egne hender.
Du kan heller ikke lese deg til å bli et godt medium. Du kan bli inspirert, ja vel, men den eneste måten å bli et godt medium på er å prøve å feile og øve, øve, øve. Min veileder og guide på den andre siden har bestandig sagt: øvelse gjør mester! Og det er så sant som det er sagt.

Man kommer ikke lett til å bli et medium. Jeg sier ikke det for å skuffe deg som virkelig vil. Jeg bare forsøker å være ærlig, gi deg realitstiske forventninger, til din egen utvikling. Noen er kjappe og har et talent, men de bruker likevel år på å utvikle seg til å bli proff. Og med det mener jeg et virkelig godt medium. Det handler også om å takle den åndelige utviklingen du vokser i mentalt.

Noen kommer på mine kurskvelder og tror at nå skal vi kommunisere med høyere mester og lysengler etter en kurskveld. Det er feil, og da må jeg bare si: sorry vennen! Du må starte ett sted, på ett nivå, hvor du kan få bekreftelser på at du greier å tune inn på de riktige energi frekvensene, og den informasjonen hvor det er tilbakemeldinger å få. Og hva er vel mer naturlig da å starte på de som kan gi deg tilbakemeldinger og bekreftelser på om det du ser er rett eller galt, om det er virkelighet eller fantasi. Og da bør du ikke kjenne til dem du snakker med. Det ligger jevnlig ukentlige treninger sammen med andre levende mennesker og deres kjære avdøde. Å gi hverandre tilbakemeldinger på det dere får inn. Det er den tryggeste og mest hjelpsomme veien å gå.

I en start kan åndeverden vær veldig grei å la deg få besøk av energier som matcher din egen energi lett. Disse energiene vil være lettere å kommunisere med, og du vil føle at du mestrer å kommunisere, og du vil føle deg trygg i å ha kontakt med åndeverden. Men ikke alle mennesker er utadvendte og snakkesalige, på samme måte som det fins mennesker som er sjenerte, beskjedne, og innadvendte, fins det akkurat det samme i åndeverden. Og disse ulike energiene må du lære deg ulike teknikker for å kunne samtale med. En mann som var av få ord, vil fortsatt være av få ord når han dør. Det handler ikke om at energien er dårlig, som jeg hører enkelte medium kan finne på si, det handler om hvordan du mestrer jobben din som medium.

Hvis du tror at du kan komme lett til å bli et medium på egen hånd, så vil jeg si, at du kan tro du er et godt medium, mens du i virkeligheten ikke er det. Åndeverden bruker MASSE energi på å kommunisere, og de gidder ikke bruke mer energi enn de må, og hvis man ikke er klar over det, vil man få en en veldig lite konkret samtale med lite innhold i. Jeg har dessverre sett mange eksempler på folk som tror de er kjempe-flinke, og har en form for kontakt, men det fungerer ikke rent teknisk, de klarer ikke formidle en kommunikasjon med ånden, de bare står og ser på hverandre… Og da er det vel noe du kanskje ikke har lært som medium. Og jeg sier det ikke for å være ugrei. Jeg sier det bare som det er.

Jeg ønsker ikke å holde noen nede, jeg ønsker virkelig å lære bort, og se at det er progresjon på mine kurs, men jeg kan ikke lyve heller, du blir ikke medium på en kveld, men du kan øve litt og se om det er noe for deg. Og hvis du føler at det er noe for deg, så må du være villig til å sette av tid jevnlig, trene, øve, vise åndeverden at du bryr deg om dette. For å bli tatt alvorlig og seriøst, må du vise at du bryr deg og holde avtalene med dem. Slik fungerer åndeverden.

Samtidig vil jeg tørre å si at det er fallgruber på veien. Frykten som er i mennesket, oppkonsrueres gjerne lett, og kan bli en fiende, som holder deg nede. Mange er ikke mentalt klar for åndekontakt, de er nysgjerrige men også kanskje litt redde, og da er ikke dette med å kommunisere med åndeverden alene på egenhånd noe å gå inn i. Overlat da heller kommunikasjonen med åndeverden til et medium som kan sakene sine enn å gå inn i det aleine og tro at du klarer å utvikle deg til å bli et medium mutters aleine med åndeverden. Det er oppfordingen fra meg. Hvorfor gjøre det så innmari vanskelig når du kan gjøre det lett?

Som jeg sa innledningsvis, den mest trygge og effektive og billige måten å få kontakt med de døde, er å overlate jobben til et seriøst medium med gode referanser.
Og hvordan finner du et godt medium, tja, hvordan fant du meg? Kanskje du fikk hjelp av noen i åndeverden til å søke? Kanskje bare fulgte du din intuisjon og magefølelse.

Avslutningsvis vil jeg nevne et spørsmål som jeg ofte får. Slik lyder det:
– “Jeg bor i en annen by og kan ikke kommer til deg, men jeg ønsker kontakt med den og den som jeg er så glad i, hvordan skal jeg gå frem for å få kontakt her hjemme?”

Altså først og fremst, ringer du til meg å bestiller en time. Det er ikke farlig å ringe til meg. Får du ikke svar med en gang, kan det være at jeg alt sitter og snakker med noen, da jeg har mange som kontakter meg. Det som er poenget mitt, og som jeg vil fram til er, at jeg trenger faktisk ikke sitte i samme rom som deg for å snakke med dem du savner. Du må gjerne sitte i en annen by. Da tar vi det bare over telefon. Åndeverden er ikke bundet av tid sted og rom på samme måten som oss mennesker. Så dermed vet du det.

hilsen
Adele Leyha

©️Adele Leyha

besøk gjerne nettsiden min
http://aandekommunikasjon.com