Det er flott å tenne et lys for andre mennesker som har gått bort. De som har levd et liv og gått over i åndeverden.

Det er rart å tenke på at flere jeg har møtt opp gjennom årene har dødd og fortsatt følger med oss på åndelig kveldene bare fra sin åndelige dimensjon istedenfor den menneskelige dimensjons side. I mine tanker blir jeg glad når jeg fornemmer at ånder er tilstede med oss videre selv om de har dødd, de har ikke gått bort. De er her ennå. 

Og jeg tenker videre at de har har sågar også prøvd å nå oss ved flere anledninger. Dette har jeg også prøvd å inkludere på våre åndelige kvelder. Det er å samhandle i et åndelig fellesskap, tilhøre et gjeng, gjør meg stolt og godt, det er fantastisk å ha møtt alle de jeg har møtt i livet. 

Drømmer er store, håp kan bære, og kjærlighet er fint for menneskene. Og det er viktig å sende flere gode tanker ut i universet. Jeg tror det er så viktig at vi mennesker søker og forsøker å ha det bra mens vi er her på denne jord. At du forsøker å ta vare på fellesskapet, klarer å legge bort uenigheter, tilgi, gå videre i fred, sende ut kjærlighet og godhet, at du forsøker å ta vare på de gode minnene og tingene man har betydd for hverandre. Åndeverden påminner stadig om dette.

men noen ganger er det alt annetenn lett. De vet dette. Med.

mvh

Adele Leyha ©️©️