Janette Marshall kan masse om energier, ulike typer energifrekvenser, og hvordan man kobler seg på og laster ned informasjon fra den usynlige verden. Hun er også en fremragende lærer på Arthur Findlay College, som er en internasjonal skole for mediumskap i England. Janette Marshall bruker mye farger og healing i sine synske tegninger. Hun kan tegne hjelpere i åndeverden samtidig som hun tegner inn farger og symboler og healing som åndeverden ønsker å formidle til mottageren. Janette Marshall er et meget dyktig medium som gjør demonstrasjoner i sal, og en eksellent lærer for de som ønsker å utvikle mediumskapet sitt.

Hjelperne rundt deg er stadig glade for å tilkjennegi sitt nærvær, også i bilder, og de vil naturlig nok benytte denne anledningen til å hjelpe til med at du videreutvikler deg åndelig. Hjelpernes hovedbuskap er at vi skal fokusere på gleden ved å gjøre noe sammen med dem, rett og slett stole på at de er der og hjelper oss. De vil gi oss inspirasjon for å tilkjennegi at de faktisk er med oss.

Lær å linke til hjelperes energier og koble det til tegning på en måte som kjennes riktig ut for deg. Lær deg å fornemme bedre nærværet av åndelig besøk. Hjelperne på den andre siden vil assistere og gi deg masse inspirasjon og glede for at du skal formidle deres energier. Vi gir personlig veiledning for å tilpasse din åndelige vekst og det nivået du befinner deg på akkurat nå. Har du gått kurs hos Janette Marshall tidligere, vil hun gi deg nye nøkler til åndelig utvikling i dette kurset, så du kan strekke mediumskapet ditt et hakk videre.

Janette Marshall er lærer på det berømte Arthur Findley College i England. Det har lykkes oss å få henne over til Norge for et 3 dagers mediumkurs.

Tid: 20. – 22. september 2013 (fredag, lørdag, søndag)

Sted: Drammen

Lærer: Janette Marshall (kurset går på engelsk med noe oversetting ved behov)

Påmelding: