Personer som har bjørn til kraftdyr er …
• Sterke
• Naturlige Ledere
• Sjenerøse
• Stabile og pålitelige
• Ekstremt Lojale

• Intuitive og Empatiske
• Kreative Drømmere
• Beskjedne

Lærdom fra bjørnen:

Mennesker med bjørn til kraftdyr har selvinnsikt og er naturlig selv-analytiske, samtidig som de er fulle av visdom og innsikt. Ikke forvent at de kommer med råd frivillig og raskt, de må bli spurt direkte. Selv når du gir råd eller veiledning pleier mennesker som har bjørn til kraftdyr å være noe reserverte eller beskjedne, tross alt er det visdom i å holde rådene for seg selv og unngå problemer eventuelle forslag kan skape. Dessuten er det viktig å huske at selverkjennelse er det dette kraftdyret formidler… for seg selv … åndelig er bjørnen kanskje ikke i stand til å kommunisere hva den mener er best for noen andre.

Dette kraftdyrets instinkter kan bli som et dobbelt egget sverd, og som et resultat kan personer med dette kraftdyret bli utestengt eller selv vike unna. Åndelig kan bjørnen være veldig sta, og det å få informasjon om hva som egentlig foregår på innsiden, kan bli som å trekke tenner. Personer med bjørnen som kraftdyr kan bli overfølsomme og lett defensive, ikke press dem, hvis de føler seg truet kan de trekke seg tilbake i løpet av eller etter dette … lykke til. Hvis du har blitt vist inn i bjørnens skjulested eller dens personlige plass, kan du anse deg selv som heldig, det betyr det at du har fått tillit!

Bjørnens budskap:

Bjørnen som kraftdyr står for åndelig lære av selvinnsikt og selverkjennelse. Når den åndelige bjørnen kommer inn i livet ditt, ta hensyn til hvordan du tenker, handler og samhandler med andre.

Bjørnen i Drømmer:

Når bjørn som kraftdyr kommer inn i drømmen er det et svært kraftig åndelig symbol og budskap. Å se bjørnen symboliserer uavhengighet, gjenfødelse, og sykluser av liv. Bjørnen prøver å vekke din indre kraft og lede deg til en periode med åndelig meditasjon og tenkning.

Hvis du er bjørnen i drømmen din, eller hvis bjørnen er vennlig og ikke aggressiv, kan det hende du trenger å åpne opp til ditt indre selv, for så å bringe alt ut i det åpne.

Hvis bjørnen jager eller angriper deg, er meldingen at du forsømmer eller skader deg selv, eller du har gått inn i en truende situasjon.

Til slutt kan bjørn i din drøm symbolisere din mor, eller ditt forhold til henne. Ta hensyn til bjørnens atferd i dette tilfellet, og analyser hvordan dette kan reflektere det viktige båndet.

©️Adele Leyha