Klarsyn = oppfattelse av bilder, normalt ikke synlig.

Klarsyn er evnen til å se noe som ikke er fysisk til stede, som for eksempel symboler, gjenstander, dyr eller mennesker. En klarsynt visjon av en ånd er lettest når mediumets vanlige bevissthet er i ro. Noen ganger kan ånden bli sett som en komplett figur, eller bare ansiktet til ånden vises, eller det kan være en tåkete form som synes å være gjemt i en skyet substans.

Enkelte medium ser ånder som fysiske former, men det er nødvendig å vite at det ikke er det fysiske øye som er sentrum for visjonen. Det er et indre øye kalt “tredje øyet” som ligger innenfor pannen, og visjonen kan også sees når de fysiske øynene er lukket.

Synet oppstår altså “i indre øye,” og noen medium sier at dette er deres normale syn tilstand. Andre sier at de må trene sine sinn med slike praksiser som meditasjon for å oppnå denne evnen, og at hjelp fra åndelige hjelpere er ofte nødvendig. Mens noen synske medium sier de kan se en ånd som om ånden hadde en fysisk kropp og var fysisk til stede, andre sier at åndene vises som en film, tv-program, eller fotografi i deres sinn.

Noen ganger kan det være vakker natur og intenst farget symboler som synes å virvle i hodet av mediumet. Denne opplevelsen av indre bevissthet kan i en opplæringssituasjon synes å være bare innbilt, men da mottager/sitter erkjenner dette, vet det medium som har opplevd dette at det er åndekommunikasjon. Medium som fortsetter å utvikle seg og arbeide, anerkjenner de små forskjellene mellom fantasi og synsk kommunikasjon.

hilsen

©️Adele Leyha

Medium & Healer

Besøk gjerne min web-side på internet:

http://aandekommunikasjon.com