Mediumskap innebærer et samarbeid mellom en person (medium eller kanal) og en ånd (ånde kommunikator eller operatør).

To typer fenomener kan oppstå gjennom mediumskap:

· Kommunikasjon

· Manipulering av energier og energisystemer.

En ånd som bruker et medium for kommunikasjon, enten verbalt eller visuelt, er kjent som en ånde kommunikator. En ånd som bruker et medium i den hensikt å jobbe med og / eller manipulere energier eller energi systemer kalles en ånde operatør. Dette skillet er veldig generelt, og det bemerkes at en ånde operatør kan, og ofte ikke kommuniserer.

Dermed kan mediumskap skilles som to grunnleggende typer:

· Mentalt Mediumskap

· Fysisk Mediumskap

Mentalt mediumskap er den vanligste formen for mediumskap. Den innebærer å koble seg til (linke) informasjon fra ånde kommunikatoren, gjennom varierte aspekter av tanke overføring eller telepati. Mentalt mediumskap foregår innenfor bevisstheten av mediet. Resultatene uttrykkes verbalt og må passere gjennom mediet munn. Videre er det mediumets funksjon å videreformidle informasjonen, med minimum personlig innflytelse og fordommer, til mottakeren av meldingen, også kjent som sitter. Mediumet mottar informasjonen fra åndekommunikatoren under ulike tilstander av kontroll.

Fysisk mediumskap innebærer manipulasjon og transformasjon av fysiske systemer og energier. I dette tilfellet er det en ånde operatør som forårsaker at noe skal skje på det fysiske jordplanet. Hva det er som faktisk skjer varierer med type fysisk mediumskap involvert, men resultatene kan bli sett og hørt av andre tilstedeværende mennesker.

Vil du vite mer om mediumskap og kanalisering?
Er du interessert i å utvikle din egen evne som medium?
Er du interessert i å delta i en sirkel for utvikling?

hilsen Adele Leyha

Medium & Healer

http://aandekommunikasjon.com