Mentalt mediumskap er den mest vanligste formen for mediumskap, og deles opp i to kategorier, persepsjon og kontroll.

PERSEPSJON

Ved persepsjon (= sanseoppfatning) arbeider ånden gjennom mediumets sinn, telepatisk. Det innebærer å knytte seg til informasjon fra ånden, gjennom varierte aspekter av tanke overføring eller mental telepati, uten å bruke de fysiske sansene. Mediumet kan likevel uten å bruke de fysiske sansene ”se”, ”høre”, ”lukte”, ”smake”, ”føle” eller bare ”vite” informasjon om ånden. All kommunikasjon med ånden finner sted innenfor mediumets bevissthet, og er formidling av informasjon via tanker. Ånden arbeider gjennom mediumets sinn, gjennom telepati, og mediumet gjenforteller den informasjonen han / hun ser, hører eller føler, med minimum personlig innflytelse og fordommer, til mottakeren av meldingen, også kjent som sitter. Mediumet mottar altså all informasjonen innenfor bevisstheten sin. Resultatene uttrykkes verbalt og må passere gjennom mediumets munn.

KONTROLL

Ved kontroll går mediumet i transe som gjør det mulig for ånden å tale gjennom mediumet eller utføre automatisk skrift. Vi skiller mellom lett form for transe – hvor mediet er bevisst det som skjer – eller dypere former for transe – hvor mediumet er ubevisst det som skjer, og derfor ikke kan huske noe av hendelsen i etterkant. Det tar lang tid å utvikle dyp transe.

hilsen

Adele Leyha

Medium & Healer

Besøk gjerne min web-side på nettet:

http://aandekommunikasjon.com