Klarfølelse sies å være den mest vanlige formen mentalt mediumskap. Klarfølelse er evnen til å oppfatte fysiske attributter av en ånds tilstedeværelse.

Mediumet kan føle nærværet av en ånd gjennom en berøring, en lukt, temperatur endring, eller en svak bris.

Noen medium sier at de kan føle helseplager/smerter ånden hadde mens den var i live.

Det er heller ikke uvanlig at man kan få en følelse av å ”bli” ånden man kommuniserer med.

Man kan for eksempel føle at ansiktet forandrer seg, føle at kroppen blir større eller mindre.

Noen medium kan føle åndens personlighet og sinnsstemning.

hilsen

Adele Leyha

Medium & Healer

Besøk gjerne min web-side på nett:

http://aandekommunikasjon.com