Jeg liker historie, særlig den norske, og vil gjerne dele denne boka med dere…

Boka gir en bred presentasjon av folkemedisinens historie i Norge. Forfatteren er lege og forteller om de gamle sammenhengene mellom folkemedisin, trolldom og religion. Folk hadde en rekke forebyggende magiske midler å ty til og mange kloke koner og menn å søke hjelp hos.

Mye stoff som hittil har vært mindre kjent, gjør boken til spennende og fascinerende lesning.

Boka tar for seg sammenhengen mellom folkemedisin, trolldom og religion, om svartebøkene og folks oppfatning av årsakene til sykdommer i eldre tider. Mye av 18oo-tallets folkemedisin her i landet er overlevert muntlig, i såkalte ”svartebøker”, som var reseptsamlinger av forskjellige slag, og hvor det magiske sto sentralt.

Norge fikk de første universitetsutdannede leger på 1600-tallet, og disse har stått steilt mot alle «kloke» menn og kvinner som drev med folkemedisinsk behandling. De ble betraktet som reelle konkurrenter, selv om legene ikke strakk til utover det ganske land.

Etter å ha lest boka, må jeg si at de trodde på veldig mye rart i gamle dager. Godt verden har gått et stort steg videre siden den gang man hugget for vred eller drev med årelating, for det var vel neppe bra…! De har forresten gjort veldig mye rare og fæle ting i god tro i en “foreldet” legevitenskap også. Mange teorier som man kan dra litt på smilebåndet av idag. Idag vet vi bedre!

Uansett så skal man ikke mange 50-årene tilbake i historien på en del av disse områdene. Selv har jeg hørt farmor fortelle fra sin egen oppvekst, da hennes mor ble syk og fikk årelating. De påsto at hun ble frisk etter årelatingen, og vel, det gjorde hun sikkert. Det var da. Nå er nå. Fremtiden kommer i mot oss med mye skepsis og fordommer til det gamle etterhvert som vi utvikler nye retninger, også kalt erfaringer og dog noen forbedringer. Midt oppi dette har vi utviklet en historie, som det kan være interessant å ha noe kjennskap til.

God bok!