Under materialiseringene samler de åndelige guidene ektoplasma fra livløse objekter (møbler, materialer i rommet) og levende (nemlig medium og sirkelens sittere), for å danne et stabilt stoff som ånder kan bruke til å lage en eksakt form av den fysiske kroppen til hvordan de så ut på jorden eller slik som de nå ser ut i åndeverden.

Styrkegraden materialisert form varierer ganske mye. En fullt materialisert form eller hode-til-tå materialisering av en ånd er, kanskje, det mest fantastiske fenomenet man kan se i fysisk mediumskap. Det finnes utallige registrerte tilfeller der ånder har materialisert seg fullt, med full dress, ansiktstrekk, og eventuelle karakteristiske særtrekk som de tidligere hadde på kroppen. De kan se ut slik som våre jordiske kropper vises. I noen tilfeller har materialiserte ånder gått til omfanget av å skape fingeravtrykk av deres materialiserte hender, flyttet tunge gjenstander, og danset med stedfortreder. Materialiserte ånder kan gå blant sitterne, snakke med sitterne via direkte tale, ta på dem, klemme og kysse sitterne, og la sitterne ta på dem. Ånden kan materialisere seg foran sitterne, gå gjennom vegger, og dematerialisere seg foran sitterne.

Under manifestasjoner sitter det fysiske mediet vanligvis innenfor et lukket område, som kalles et kabinett. Kabinettet er i utgangspunktet noe som hjelper det fysiske mediumet å sitte litt borte fra sitterne. Kabinettet hjelper å fokusere energier og skaper en type batteri som styrker at fenomenene kan bli dannet. Det er vanligvis en gardin i fronten av kabinettet, som kan spres til siden for at folk skal se hva som skjer i kabinettet. Når en materialisering er i ferd med å skje er gardinene er lukket. Årsakene til dette er todelt, for det første beskytter det mediumet, som åndene bruker en del av de kroppslige energiene for å forme ektoplasmaet inn i en form, og for det andre, tilslører gardinene oppbyggingen av den materialiserte formen som kan være ganske forstyrrende å se på.

Under starten i å bygge opp en materialisering, er belysningen i rommet vanligvis svært lav, om ikke fullstendig mørke. Et svakt rødt lys eller til og med et sterkt rødt lys er vanligvis den eneste lyskilden. Åndelige veiledere har fortalt at hvitt lys har en tendens til å hemme fenomener, mens dempet rødt lys styrker energien i det. Så snart en ånd er materialisert ferdig, vil den gå ut av kabinettet i full visning.

Et av de mest interessante fenomener sett under materialisering er den fysiske koblingen mellom den materialiserte formen og mediumet. Etter en ånd materialiserer seg og går vekk fra mediet, kan ledningen av ektoplasma som knytter ånden med det fysiske mediet ofte bli sett. Denne ektoplasmiske ledningen kan sammenlignes med navlestrengen til et foster. Gjennom den, får den åndelige guiden en tilførsel av eteriske energi-materie fra mediet. Ånden kan dematerialisere ved å trekke ektoplasmaet tilbake inn i mediet kropp via denne ledningen. Forutsatt at de riktige betingelsene er tilstede, synes det ikke å være noen grenser for hva åndene kan gjøre gjennom fysisk mediumskap.